branding

System Identyfikacji Wizualnej

Systemem identyfikacji wizualnej, znanym także jako corporate identity (CI) nazywamy skonkretyzowany opis procedur i oznaczeń graficznych stosowanych w przedsiębiorstwie. Stworzony jest w celu uzyskania klarownej i jasnej identyfikacji, która w sposób logiczny nawiązywać będzie do posiadanego przez markę logotypu, a przede wszystkim wyznawanych przez markę wartości i jej kultury organizacyjnej.

Dzięki elementom systemu identyfikacji wizualnej odbiorcy „na zewnątrz”, czyli potencjalni klienci i kontrahenci mają możliwość łatwego rozpoznania naszej firmy. Odpowiednie opracowanie projektu systemu identyfikacji wizualnej ma szczególne znaczenie na początku prowadzenia działalności, kiedy dochodzi do pierwszego kontaktu nabywców, dostawców i rynku z firmą. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Dlatego trzeba zadbać, by opracowane elementy wywoływały u odbiorców przekazu pożądane odczucia i emocje.

Elementy corporate identity

System identyfikacji wizualnej firmy składa się z elementów wizualnych i pozawizualnych. Im szerzej traktowany będzie cały plan, tym większy będzie również zakres jego oddziaływania. Do elementów wizualnych zaliczamy:

 • symbol firmy (logotyp, slogan),
 • kolorystyka (oznaczeń, siedziby),
 • symbole dekoracyjne,
 • typografie firmowe (krój i wielkość czcionek),
 • dress code pracowników (ubiór, identyfikatory),
 • pieczątki,
 • materiały marketingowe (ulotki, gadżety),
 • design i aranżacja siedziby i otoczenia firmy, stoisk targowych, szyldów etc.,
 • wygląd produktów i ich opakowań.

Oficjalnym zapisem powyższych elementów jest księga identyfikacji wizualnej (księga tożsamości). Poza elementami wizualnymi, księga identyfikacji wizualnej zawierać może również części pozawizualne, takie jak:

 • formuła przeprowadzania rozmów telefonicznych,
 • sposób obsługi klientów,
 • ścieżki dźwiękowe wykorzystywane przez firmę,
 • zapachy.

Na odbiorcę może wpływać w równym stopniu, wiele stymulantów, nie tylko wzrokowych. Księga identyfikacji wizualnej powinna opisywać każdy możliwy aspekt, wedle którego firma ma zamiar budować swoją markę. Księga corporate identity przedsiębiorstwa zawiera w sobie dwa istotne dokumenty, o których należy wspomnieć. To podstawowa księga znaku oraz księga standardów CI opisujące kwestie dotyczące oznaczeń graficznych firmy.

Zasady i etapy tworzenia systemu identyfikacji wizualnej

Tworząc system tożsamości należy pamiętać, że charakteryzuje się on odpowiednimi cechami. Powinien być:

 • dopasowany do charakterystyki firmy,
 • unikalny,
 • przejrzysty i bezpośredni,
 • zauważalny i zapamiętywalny
 • wywołujący pozytywne skojarzenia,
 • zgodny z polityką firmy.

Comments are closed.